Az I Know IT játék szabályzata és adatvédelmi hozzájárulás

Az IT Services Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/C., továbbiakban: ITSH) mint adatkezelő, valamint szerződéses partnere, a MarkCon Informatikai Kft., (székhely: 7623 Pécs, Móré F. u. 33.) mint adatfeldolgozó – a továbbiakban együttesen, mint játékszervező(k) – „I Know IT” megnevezéssel játékot szerveznek, mely játék leírását, a játékban való részvétel, továbbá az adatkezelés feltételeit a jelen dokumentáció - továbbiakban: játékszabályzat – tartalmazza.

A játék technikai lebonyolítását az ITSH szerződéses megbízásából a MarkCon Informatikai Kft. végzi. A játék a www.iknowit.hu internetes címen érhető el.

A játék 2017. november 16. 14:00 órakor kezdődik és 2017. december 19. 10:00 órakor zárul. Ezen időpontok előtt és után érkező regisztráció, illetve bármilyen aktivitás nem számít bele a megszerezhető eredményekbe, pontszámokba.

Az I Know IT részben internetes online, részben személyes részvételen alapuló játék, melynek keretében a játékos az ITSH társasághoz történő virtuális jelentkezés során, egy virtuális felvételi eljáráson esik át, melynek eredményeként az ITSH virtuális állásajánlatát érheti el.

A játékban történő regisztráció, illetve a játékban történő részvétel, az ITSH társasághoz történő - valóságos - jelentkezés során semmilyen kedvezményt, előnyt, vagy mentességet nem biztosít, az ITSH társasággal semmilyen jogviszonyt nem létesít.

A játékban szereplő képek, felvételek kizárólag illusztráció célját szolgálják, azok nem az ITSH épületét, helyszíneit és dolgozóit ábrázolják. A játékban leírt szervezeti struktúra, pozíciók, feladatkörök, előrelépés és egyéb szervezeti és más jellemzők egyáltalán nem képezik le az ITSH-t és annak működését.
 

Alapfogalmak

 • játékos – az a (1) legalább 18. életévét betöltött nagykorú természetes személy, (2) aki a játékban való részvétel érdekében regisztrál a játékban. Nem lehetnek játékosok az IT Services Hungary Kft., a Mediaedge:cia, Cluso, a MarkCon Informatikai Kft. valamint a Games for Business Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, gyakornokai, az IT Services Hungary Kft. külsős munkavállalói (Schönherz Iskolaszövetkezettel vagy a SWICON Zrt.-vel szerződéses viszonyban álló személyek), a velük munkavégzésre irányuló más jogviszonyban vagy állandó jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek, továbbá az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek.1. pontjában meghatározott hozzátartozói. A játékból kizárt személyek is jogosultak azonban a játékot – regisztrációt követően – kipróbálni, azonban az általuk gyűjtött pontszámok a játék értékelése, a személyes fordulóra történő kiválasztás, valamint a nyertesek kiválasztása során nem kerülnek figyelembe vételre.
 • regisztráció – az a folyamat, mely során a leendő játékos a játék szervezője által meghatározott regisztrációs eljárás keretében kifejezi a játékban való részvételi szándékát, mellyel egyben elfogadja a játékszabályzatban foglalt feltételeket és megadja a szükséges adatvédelmi hozzájárulást.
 • profil – a játékos által, a játékban létrehozott virtuális személy, személyek, melyekkel részt vesz a játékban.
 • személyes megmérettetésre jogosult játékos – A kampányidőszak alatt egy személyes interjús lehetőséget kapnak a játékosok, az alábbi kritériumok alapján:
  • Szakterületenként a 10 legjobb játékos kapja meg az interjú lehetőséget.
  • Egy játékos csak egy személyes interjús lehetőségen vehet részt.
  • A személyes interjús alkalomra a 2017. november. 16.14:00 óra és 2017. december 19. 10:00 óra között szerzett pontszámok és eredmények alapján lehet bekerülni. A személyes interjúk pontos dátuma és időpontja az arra jogosult játékosokkal kerül egyeztetésre
 • a döntőben való részvétel további feltételei
  • a döntőben való részvételre a „játékos” kritériumokkal bíró természetes személy jogosult
  • a játék során minimálisan egy szakterületi pályát sikeresen végzett el, tehát megkapta a virtuális állásajánlatot
  • a játék során meghatározott plusz pontszerzési lehetőségek teljesítése előnyt jelent
   • önéletrajz feltöltése
   • LinkedIn profil link feltöltése
   • kompetencia teszt kitöltése
  • az elmúlt két évben alkalmazott vagy gyakornoki státuszban az IT Services Hungary Kft., a Mediaedge:cia, Cluso, a MarkCon Informatikai Kft. valamint a Games for Business Kft. keretein belül nem dolgozott.


A játékban való részvétel feltételei, a regisztráció

A játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. A leendő játékos a www.iknowit.hu internet címén elérhető regisztrációs lap kitöltésével regisztrálhatja magát a játékba.

A regisztrációs lapon meg kell adni a leendő játékos

 • nevét
 • e-mail elérhetőségét,
 • nemét.

A regisztrációhoz valamennyi adat megadása szükséges!

A regisztráció során szükséges a jelen játékszabályzat megismerése. A játékban való részvétel feltétele a jelen játékszabályzat kifejezett elfogadása és az adatkezelési hozzájárulás megadása.

A játékba való regisztráció során a leendő játékos kizárólag a saját, valóságnak megfelelő adatait adhatja meg. A hamis, valótlan adatok megadása a játékból való kizárást eredményezheti.

A regisztráció során a játék technikai lebonyolítója, a leendő játékos által megadott e-mail címre 24 órán belül elektronikus és automatikusan generált e-mail üzenetet küld. Ezen e-mail üzenetben foglaltak szerint a leendő játékosnak meg kell erősíteni a regisztráció során megadott adatait, regisztrációját a válaszüzenetben foglaltak szerint. Amennyiben a leendő játékos a regisztrációját sikeresen megerősíti, a leendő játékos regisztrált játékossá válik.

Amennyiben a leendő játékos regisztrációját 24 órán belül nem erősíti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a játékban való részvételi szándékától elállt, a játékban nem kíván részt venni.

A játékszervező kizárhatja a játékból azt a játékost – és törölheti annak profilját -, aki

 • a regisztráció során valótlan, hamis adatot ad meg, tüntet fel,
 • a regisztráció során valós adatokkal, de más személynek adja ki magát,
 • a játék során a játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartást tanúsít,
 • a játékban való részvétel során bűncselekményt, szabálysértést valósít meg,
 • a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a játék során visszavonja.

A játék céljával, szellemiségével ellentétes magatartás megítélésére a játékszervező jogosult.


Belépés

A játékba belépni, csak sikeres regisztrációt követően lehet. A játékba belépni a regisztrációt követően a „Bejelentkezés” menüpontra kattintva lehet. A belépést követően minden játékos először egy telefonos interjú pályával találkozik. Amennyiben ezt sikeresen teljesíti, elérhetővé válik számára a pályaválasztó felület. Összesen hat pálya lejátszására van lehetőség, melyek egymástól függetlenek, külön-külön is teljesíthetőek. Ezek pontszáma nem adódik össze, szakterületenként külön toplistában jelennek meg a játékosok.


Adatok megadása

A profil adatok kitöltése a pályaválasztó felület megjelenése után válik elérhetővé. Az alábbi információkat szükséges kitölteni:

 • név,
 • e-mail elérhetőség,
 • nem
 • legmagasabb iskolai végzettség,
 • diploma megszerzésének éve/várható éve
 • szakterület
 • munkatapasztalat
 • nyelvtudás,

Plusz pontszerzési lehetőségként az alábbi adatok megadására van lehetőség:

 • önéletrajz feltöltése
 • LinkedIn profil link megadása
 • kompetencia teszt kiadása


A játék menete

A játék www.iknowit.hu oldalon zajló, online szakasza 2017. november 16. napján 14:00 órakor kezdődik és 2017. december 19. napján 10:00 órakor fejeződik be.

A játék során egyszemélyes fordulóra kerül sor, mely időközi és végső döntőként értelmezhető, tehát a játék főnyereménye és nyertesei ezen alkalom során kerülnek meghatározásra.

A játékszervező jogosult arra, hogy mind az online játékszakasz kezdő, mind záró időpontját, valamint a személyes fordulók időpontját, valamint egyéb feltételeket egyoldalúan módosítsa.

A játék részletes menete a Játékmenet menüpontban olvasható.


Nyeremények

Fődíj

A játék során egy személyes fordulóra kerül sor, mely interjús alkalomra a 2017. november 16. 14:00 óra és 2017. december 19. 10:00 óráig gyűjtött pontszámok és eredmények alapján lehet bekerülni.

 • Szakterületenként a 10 legjobb játékos kap interjú lehetőséget.
 • IT Services Hungary HR Recruitment részlege felajánlja a személyes (állás)interjú lehetőségét, amelyet a játékosok nem kötelesek elfogadni.
 • Az short list interjú elfogadásának feltétele, hogy a játékos az ITSH erre vonatkozó írásbeli megkeresését elfogadja, valamint hiteles, aktualizált magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzát megküldje az ITSH HR Recruitment részleg erre kijelölt kapcsolattartójának aki a dokumentumot bizalmasan kezeli.
 • A személyes interjú pontos dátuma és időpontja az arra jogosult játékosokkal kerül egyeztetésre.
 • Az interjús részvétellel garantált nyereményt kap az interjún megjelent játékos.
 • Az interjús alkalmon a legeredményesebb személyes interjúzókat, összesen hat főt további nyereménnyel díjazzuk, melyet az ITSH HR Recruitment részleg erre kijelölt interjúztatója határoz meg szakmai szempontok alapján. A kapcsolódó nyeremény: Apple Watch Series 3
 • A játék során egy játékos csak egy interjú felajánlást és tárgyi nyereményt nyerhet, bármelyik pozícióban is nyeri meg azt.


Időközi nyeremények

A kampányidőszak alatt három alkalommal időközi nyeremények átadása is megvalósul.

 • Kéthetente az alábbi időpontokig szerzett pontszámokkal, eredményekkel kerülnek be a játékosok:
  • Első alkalom: november 29. 24:00 óra
  • Második alkalom: december 8. 24:00 óra
  • Harmadik alkalom: december 19. 10:00 óra
 • A jelzett időközönként szakterületenként a toplista első helyezettje jogosult a CV és motivációs levél tanácsadásra. Ekkor az ITSH HR Recruitment részleg erre kijelölt interjúztatója felveszi a kapcsolatot a nyertessel és a szükséges anyagok bekérése, valamint beérkezése után, azokkal kapcsolatban javaslatot tesz, tanácsot ad, hogy a minél eredményesebb jelentkezést segítse.
 • A játék során egy játékos csak egy interjú felajánlást és tárgyi nyereményt nyerhet, bármelyik pozícióban is nyeri meg azt. Amennyiben az első helyzett játékos már jogosult volt korábban a nyereményre, a második helyezett játékost illeti meg a tanácsadás (pályánként), és így tovább.


A nyertesek értesítése

A játékszervező a nyertesek listáját közzéteszi a www.iknowit.hu felületén és erről értesítést jelentet meg a www.facebook.com/iknowit.hu oldalon.

A játék folyamán egy alkalommal kerül sor a személyes interjús részvételi lehetőség kihirdetésére: 2018. január 31. 16:00 óráig

A játék folyamán három alkalommal időközi nyertes és nyeremény meghatározására is sor kerül, melyek kihirdetésének határideje:

 • Első alkalom: november 29. 16:00 óra
 • Második alkalom: december 13. 16:00 óra
 • Harmadik alkalom: január 10. 16:00 óra

A nyertesek az interjúhoz köthető nyereményeket nem csak személyesen vehetik át az IT Services Hungarytől, mely határideje az eredményhirdetéstől számított 30 munkanap. A nyertesek a nyeremény átvételét átvételi elismervény aláírásával igazolják. A díj átvételének feltétele, hogy a játékos által a regisztráció során megadott adatok és az átvételkor igazolt személyi adatok azonosak legyenek. A személyazonosság igazolásához személyi igazolvány és/vagy vezetői jogosítvány szükséges. A díjat meghatalmazott nem veheti át.

A kéthetente meghatározott kisebb nyeremények átvétele postai, illetve e-mailes úton valósul meg.

Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételétől elzárkózik, a nyereményt a fenti határidőn belül nem veszi át, ha a nyertesről kiderül, hogy nem vehet részt a játékban, nem valós adatokkal regisztrált vagy egyéb módon nem felel meg a játékban történő részvétel feltételeinek, úgy a játékszervezőt teljesítési kötelezettség nem terheli.

A játékszervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.


Adatkezelés

A játék regisztrációja és a játék során a játékos által megadott személyes adatok kezelésére, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A www.iknowit.hu oldal üzemeltetője a MarkCon Informatikai Kft. . A játék során megadott személyes adatok kezelését az IT Services Hungary, mint adatkezelő végzi. A személyes adatokat a MarkCon Informatikai Kft. az adatkezelő megbízásából dolgozza fel. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára más adatfeldolgozót vegyen igénybe.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

 • a regisztráció során a regisztrációs lap kitöltésével megadott személyes adatait, továbbá
 • a profil adatoknál megadott és feltöltött adatokat,
 • a játék során az egyes kérdésekre adott válaszait,
 • önéletrajzát,
 • kompetencia teszt eredményét illetve
 • LinkedIn profil linkjét

A MarkCon Informatikai Kft. kezelje, tárolja, az adatfeldolgozók részére továbbítsa, továbbá hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az adatkezelő a játékosok egyes kérdésekre adott válaszaiból a játék során elért teljesítménye értékelése érdekében

 • név nélküli statisztikai kimutatást készítsen,
 • a válaszokat egymással összevesse,
 • arányszámokat, egyéb mutatókat képezzen és kimutatásokat készítsen.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játék „Toplista menüpontjában” a megadott beceneve, vagy játékosként regisztrált neve, helyezése, pontszáma, bárki által hozzáférhető módon feltüntetésre kerüljön.

A játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben a játék nyertesévé válik, nevét a játékszervező közzétegye a játék www.iknowit.hu és a www.facebook.com/iknowit.hu honlapokon.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a játékos számítógépének publikus IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a játékos számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat a játékszervező 60 napon belül törli, és harmadik fél részére nem továbbítja. Ez alól kivételt képez, ha a Hatóság, vagy más törvényi rendelkezések betartására kerül sor.

A személyes adatok és a játék során a kérdésekre adott válaszok kezelése célhoz kötötten történik, az adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, kapcsolattartás, valamint marketing célú játékos adatbázis létrehozása, az I Know IT játék lebonyolítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama mindaddig tart, amíg a játékos az adatkezeléshez való hozzájárulását írásbeli nyilatkozatával kifejezetten vissza nem vonja, azonban legfeljebb 2019. december 31-ig. A beérkezett kérelmek feldolgozási határideje 60 nap, a kérelem státuszáról a visszajelzést a játékos a regisztrált e-mail címére kapja.

A játékos jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a játékszervező rendszere [1 munkanapon] belül végrehajt és erről visszaigazoló e-mailt kap a játékos utolsó regisztrált e-mail címére.

A regisztráció során a játékos hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a játékszervező a játék regisztrációjakor megadott e-mail címre a játékkal kapcsolatban értesítést, hírlevelet küldjön részére. A résztvevő a hírlevél küldéséhez való hozzájárulást írásban vagy a játékszervező elektronikus e-mail címére (info@iknowit.hu) küldött e-üzenetében bármikor visszavonhatja.

A játékos a regisztráció során hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az IT Services Hungary Kft. a nyeremények átadásáról álló-, mozgó ás hangfelvételt készítsen és ezen felvételeket részben vagy egészben reklám vagy más célból szabadon felhasználja (beleértve az elektronikus vagy nyomtatott sajtóban történő közzétételt is), idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.


Az adatkezelők és adatfeldolgozók köre, a megismerésre jogosultak

Az adatgyűjtés kizárólag a MarkCon Informatikai Kft. szolgáltató központjában történik. A játék során kigyűjtött adatok meghatározott időközönként, kéthetente feltöltésre kerülnek a MarkCon Informatikai Kft. szerverére, ahol az adatok tárolása a továbbiakban történik.

A MarkCon Informatikai Kft. minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a legkorszerűbb biztonság technikai rendszerek és műveletek segítségével megóvja a rögzített adatok sértetlenségét. A rendszeréhez és azon belül a rögzített adatokhoz, - szervezetén belül - kizárólag csak az I Know IT fejlesztő csapatának az arra külön feljogosított tagjai részére engedélyezett a hozzáférés.

Az érintett adatokat a következő személyek ismerhetik meg:

 • MarkCon Informatikai Kft.-ben az I Know IT fejlesztő csapatának erre kijelölt munkatársai.
 • IT Services Hungary Kft. Kommunikációs osztály munkatársai.
 • IT Services Hungary Kft. HR osztály munkatársai.
 • IT Services Hungary Kft. Chief Security Officer.

Az érintett rendszergazdák az adatokat a rendszer üzemeltetése, karbantartása során megismerhetik.


Jogok és jogorvoslati lehetőségek

A regisztrált játékos tájékoztatást kérhet a MarkCon Informatikai Kft. adatkezelésért felelős személyétől a rendszer által rögzített adatainak kezeléséről, és helyesbítést kérhet, amennyiben adatai helytelenségét észleli. A regisztrált játékos kérheti, a helytelen adatok törlését, ha azok helyesbítése nem lehetséges. A regisztrált játékos visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, a MarkCon Informatikai Kft. egyidejű, írásbeli (vagy elektronikus úton történő) értesítése mellett.

Amennyiben a vélt jogellenességet a MarkCon Informatikai Kft. nem vizsgálja ki és szükség esetén nem szünteti meg, úgy a regisztrált játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Egyebekben a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat, és azok érvényesítésének szabályait az Infotv. 14-23. §-ai valamint az VI. fejezet tartalmazzák.


Nyilatkozatok megtétele

Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot (pl. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) az adatkezelő részére kell megküldeni írásban, postai úton vagy elektronikusan az info@iknowit.hu e-mail címre.

A játékkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, nyilatkozatokat elektronikusan az info@iknowit.hu e-mail címre vagy írásban, postai úton lehet megküldeni a játékszervezők részére.

Technikai feltételek, jogi nyilatkozat, egyebek 

Az I Know IT online játék az Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox internetes böngészők legújabb verzióját támogatja.

Amennyiben a játékos megítélése szerint hibásan rögzített választ tartalmaz a játék, kérjük, hogy ezzel kapcsolatos észrevételét javítás és a további fejlesztés érdekében jelezze az info (kukac) iknowit (pont) hu e-mail címen. Az így jelzett hibák javítását követően a pontok a játékos részére természetesen jóváírásra kerülnek.

A www.iknowit.hu internetes címen elérhető minden szöveg, grafika, kép, video, hanganyag szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt álló művek további felhasználására kizárólag az érintett játékszervező előzetes, írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a játékszervező nem szavatolja a játék szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A játékszervező az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A játékszervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a játékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.